ПРО ГО "УКРАЇНСЬКА РАДА МИРУ"

 

ГО Українська Рада Миру (УРМ) (в минулому Український Республіканський Комітет Захисту Миру) заснована у вересні 1951 року за ініціативи кращих представників української творчої та наукової інтелігенції - В.Комісаренка, О.Палладіна, Б.Патона, Л.Первомайського, Н.Рибака, М.Рильського, П.Тичини, М.Семененка, Н.Ужвій та інших знаних особистостей України

 

 

Першим Головою організації – з 1951 по 1962 рік був академік Микола Семененко, з 1962 по 1975 рік УРМ очолював академік Василь Комісаренко, член Всесвітньої Ради Миру. З 1975 по 1995 рік – до останні хвилин свого життя – Головою Ради Миру був письменник, академік, член Всесвітньої Ради Миру Олесь Гончарз 1997 по 2022 рік - на чолі Української Ради Миру стає Перший Президент незалежної України Леонід Кравчук.

 

 

 

Семененко Микола Пантелеймонович (1905 - 1996)

український геолог, засновник Інститут геохімії і фізики мінералів

(з 2007 року - Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

імені М. П. Семененка Національної Академії наук України).

Академик НАН України, Член Геологічної спільноти Франції

                                                                    

 

 

 

Василь Павлович Комісаренко (1907 - 1993)

український ендокринолог та патофізіолог, академік АМН України 

та академік НАН України, засновник та директор Науково-дослідницького

інституту ендокринології та обміну речовин

 

 

 

Олесь Терентійович Гончар (1918 - 1995)

український радянський письменник, літературний критик, громадський діяч. 

Лауреат Сталінської премії, перший лауреат премії імені Тараса Шевченка,

голова Спілки письменників України, академік НАН України,

член Всесвітньої Ради Миру

 

             

            Леонід Макарович Кравчук (1934 - 2022)

            Перший президент України (1991—1994) після здобуття нею незалежності,

            Народний депутат України (1990—1991 та 1994—2006). Герой України,

            кавалер ордена Свободи (2014), повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого,

            кандидат економічних наук, лавреат премії «Celebrity Awards 2020»

            в номінації «Людина року».

 

Леонiд Кравчук - людина, яка започаткувала державний без'ядерний рух. Це стало безпрецедентним прикладом миротворчості, здорової громадської психології, яка спрямована на утвердження миру у світі та досі лишається орієнтиром для інших держав.

 

 

 

   У 2023 році ГО «Українська Рада Миру» очолив ЗГУРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЗАХАРОВИЧ - ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», академік НАН та НАПН України, іноземний член-кореспондент Австрійської академії Наук, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, доктор технічних наук, професор.

 

Президія та Дорадчо-консультативна Рада

До складу Президії та Дорадчо-консультативної Ради Президії Української Ради Миру входили і входять відомі громадські, політичні діячі, працівники науки, культури, освіти, знані спеціалісти – відомі не тільки в Україні, а й за її межами. За роки свого існування Українська Рада Миру стала визнаною світовими громадськими організаціями, та активно бере участь у міжнародних симпозіумах, самітах, конференціях, круглих столах, тощо.

 

Розглядаючи свою діяльність як невід'ємну частину світового миротворчого процесу, Українська Рада Миру декларує відкритість і постійну готовність, на основі народної дипломатії, бути партнером і учасником різних форм і структур міжнародного співробітництва по лінії ООН, ЮНЕСКО та інших неурядових організацій, національних миротворчих рухів і фондів

 

Рада Миру є важливою складовою у формуванні зовнішньополітичного миротворчого курсу держави, піднесення авторитету України на міжнародній арені

 

Головна мета організації - об'єднання зусиль громадськості на утвердження миру та злагоди в Україні та за її межами, духовне згуртування нації, виховання молоді в дусі миру, патріотизму, формування безконфліктної миролюбної психології

 

Українська Рада Миру на громадських засадах акумулює функції державних та недержавних структур і втілює їх через свої програми, визначені статутними документами та міжнародними угодами про співробітництво

 

Статутні завдання Ради Миру націлені на забезпечення потреб громадянського суспільства України, якими опікується держава, зокрема:

  •           - збереження миру та злагоди в Україні
  •           - сприяння утвердженню в Україні конституційних принципів і законів мирної цивілізованої, демократичної держави
  •           - збереження культурної спадщини України
  •           - надання допомоги соціально незахищеним верствам населення
  •           - виховання молоді в дусі миру та дружби
  •           - оздоровлення дітей та молоді України
  •           - піднесення авторитету України на міжнародній арені

Українська Рада Миру – виступила співзасновником фонду "Відродження", асоціації "Медицина - екологія" , міжнародного благодійного фонду "Мир дітям", асоціацій "Природа", української екологічної асоціації, "Зелений світ", "Інституту управління конфліктними ситуаціями" та інших громадських організацій

The Ukrainian Peace Council (UPC) (formerly the Ukrainian Republican Committee on the Defense of Peace) was established in September 1951 on the initiative of the most prominent representatives of the Ukrainian artistic and scientific intelligentsia, namely Vasyl Komisarenko, Oleksandr Palladin, Borys Paton, Leonid Pervomaisky, Natan Rybak, Maksym Rylsky, Pavlo Tychyna, Mykola Semenenko, Nataliia Uzhviy and other celebrated personalities of Ukraine.

^